Thông tin người mua hàng
Phương thức thanh toán

Nhân viên của chúng tôi giao hàng đến quý khách, quý khách sẽ thanh toán đầy đủ 100% số tiền trực tiếp cho nhân viên của chúng tôi.

Chủ TK:Phạm Xuân Hùng ( GĐ công ty TNHH GCO )

Số TK: 19021162846017

Techcombank Định Công, Hà Nội