Bộ GD-ĐT công bố các sách giáo khoa lớp 1 mới trong tháng 10

Tháng 10, 09 2019

Những cuốn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được Bộ GD-ĐT công bố chính thức trong tháng 10/2019 để đưa vào giảng dạy từ năm học 2020-2021.

 

Sáng ngày 7/10, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT), cho biết theo kế hoạch, Bộ GD-ĐT sẽ công bố các sách giáo khoa lớp 1 sử dụng cho chương trình phổ thông mới, khoảng từ ngày 15/10 đến 25/10. Thời gian công bố cụ thể phụ thuộc vào cuộc họp phê duyệt các bộ sách.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT)

Trước đó vào năm 2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 33, trong đó toàn bộ chương II của thông tư từ điều 4 đến điều 8 là tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK. Đây được coi là 4 tiêu chuẩn khung khi thẩm định.

4 tiêu chuẩn này có 13 tiêu chí. Từ 13 tiêu chí, Bộ GD&ĐT tổ chức các hội thảo có các chuyên gia đầu ngành về nội dung, phương pháp, chuyên gia nước ngoài xây dựng thành 40 chỉ báo cần đạt. Từ 40 chỉ báo cần đạt, hội đồng chuyên môn thảo luận tiếp xem áp dụng như thế nào vào từng bộ SGK lớp 1 khi đưa vào thẩm định. Ông Tài cho biết, theo đánh giá sơ bộ của Hội đồng thẩm định, các sách giáo khoa được thể hiện rất đa dạng, bám sát quy định theo đúng tinh thần và độ mở của chương trình.

“Về cơ bản với sự minh bạch và công tâm của Hội đồng thẩm định, Bộ GD-ĐT sẽ phê duyệt sau cuộc họp dựa trên các kết quả thẩm định. Chỉ trừ các trường hợp có đơn thư khiếu nại, phản ánh nếu có thì sẽ xem xét lại cụ thể”, ông Tài cho hay.

Theo ông Tài, trong lần thẩm định lần sách giáo khoa lớp 1 mới này, có 9 bản thảo bị đánh giá “không đạt” ở các môn: Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Tự nhiên và xã hội, Toán, Tiếng Việt. Các bản thảo còn lại, đa số những tiêu chí về kỹ thuật được đánh giá “đạt” hoặc “đạt nhưng cần chỉnh sửa”.

Theo ông Tài, quy định cũng không yêu cầu mỗi bộ sách phải đầy đủ tất cả các môn. Tức không quy định bộ sách mà chỉ là mỗi môn học có thể có nhiều sách giáo khoa. Tuy nhiên, trong các bộ sách giáo khoa này đa số đầy đủ các môn. Môn học ít nhất thì có 4 sách giáo khoa chờ thẩm định. Sau khi được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT công bố những sách và bộ sách nào đạt chuẩn, các địa phương có thể được lựa chọn triển khai sao cho phù hợp với địa phương.

Theo Vietnamnet, Zing

Bài viết liên quan