Giao hàng vận chuyển

03/05/2121

Chính sách giao hàng của Sigmabooks như sau:

  • Tất cả các đơn hàng của Sigmabooks đều được vận chuyển thông qua đơn vị Giao hàng tiết kiệm
  • Thời gian nhận hàng dự kiến từ 2 đến 3 ngày (tính từ khi Sigmabooks gọi xác nhận và chốt đơn hàng)
  • Trong một số trường hợp, địa chỉ khách hàng nằm ở xa, thời gian giao hàng có thể chậm hơn so với dự kiến từ 1- 2 ngày. 
  • Đồng giá 20.000đ chi phí giao hàng cho tất cả các đơn hàng đặt tại Sigmabooks.

(*)Lưu ý:

     Thời gian giao hàng không tính thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, tết và không bao gồm tuyến huyện đảo xa.