Hướng dẫn làm bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn

26/07/2121 Đỗ Viết Tuân

Tính diện tích hình học là những kiến thức bài tập cần nắm vững với các em học sinh. Để có thể dễ dàng giải các bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn, và tính bán kính hình tròn. Các em phải nắm chắc những kiến thức về hình tròn và đặc biệt là các công thức tính diện tích. Các em học sinh hãy cùng Sigma Books củng cố kiến thức tính diện tích hình tròn qua bài viết dưới đây.

Định nghĩa về hình tròn

Hình tròn là vùng mặt phẳng bị giới hạn bởi 1 đường tròn. Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

Đường tròn là vòng bao quanh hình tròn, tất cả các điểm trên một mặt phẳng đều cách đều tâm và khoảng cách bằng bán kính đường tròn.

Công thức chung tính diện tích hình tròn

Trong bài tập tính diện tích hình tròn, học sinh sẽ sử dụng những công thức có sẵn để áp dụng vào những số liệu đã được cho trước trong đề bài rồi tìm ra kết quả chính xác.

Khi thực hành các bài tập tính diện tích hình tròn lớp 5, các em cần nắm vững công thức tính diện tích hình tròn, nhận biết được các ký hiệu viết tắt trong công thức và khả năng phân tích đề bài với các dữ liệu được cho.

Công thức tính diện tích hình tròn:

Diện tích = Bán kính nhân bán kính rồi nhân với số pi

S = r x r x 3,14

Trong đó:

S là diện tích hình tròn

R là bán kính hình tròn

3,14 là hằng số pi

Ngoài ra, khi giải các bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn, đề bài sẽ giao ra nhiều dữ liệu khác nhau chứ không chỉ đơn giản là những bài tập cho biết bán kính và đi tìm diện tích hình tròn, mà đề bài có thể cho biết đường kính hình tròn, chu vi hình tròn. Vì vậy, các em cần nắm vững thêm các công thức tính chu vi và đường kính hình tròn để có thể linh hoạt giải bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn.

Công thức tính chu vi hình tròn:

Công thức 1: Đường kính nhân với pi

C = D x 3,14

Công thức 2: 2 lần bán kính nhân pi

C = 2r x 3,14

Trong đó:

C là chu vi hình tròn

r là bán kính hình tròn

D là đường kính hình tròn

3,14 là hằng số pi

Xem thêm: Bật mí cách học toán lớp 5 hiệu quả nhất cho trẻ

Một số dạng bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn

Dạng 1: Tính diện tích khi biết bán kính

Đây là dạng bài tập cơ bản nhất trong toán lớp 5 diện tích hình tròn, khi gặp bài tập này, các em chỉ cần áp dụng công thức S = r x r x 3,14 sẽ ra kết quả diện tích hình tròn.

Phương pháp: Áp dụng công thức: S = r x r x 3,14

Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có bán kính 2cm.

Giải:

Diện tích hình tròn đó là:

S = 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Dạng 2: Tính diện tích khi biết đường kính

Đối với những bài tập tính diện tích khi chưa biết bán kính, ta sẽ tiến hành thực hiện công thức tính bán kính thông qua các dữ liệu có sẵn như đường kính. Rồi sau đó dùng kết quả bán kính đã tìm được để áp dụng vào công thức tính diện tích S = r x r x 3,14.

Phương pháp: Tính bán kính theo công thức: r = d : 2, sau đó tính diện tích theo công thức S = r x r x 3,14.

Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có đường kính là 4 cm

Bán kính hình tròn là:

 r = 4 : 2 = 2 (cm)

Diện tích hình tròn là:

S = 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Dạng 3: Tính diện tích khi biết chu vi

Tương tự như dạng bài tính diện tích hình tròn khi biết đường kính, ra cũng tiến hành tìm bán kính khi biết chu vi hình tròn và sử dụng kết quả tìm được để áp dụng vào công thức chung.

Phương pháp: Tính bán kính theo công thức: r = C : 3,14 : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14 sau đó tính diện tích theo công thức S = r x r x 3,14.

Ví dụ: Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm

Bán kính hình tròn là:

r = 6,28 : 3,14 : 2 = 1

Diện tích của hình tròn là:

S = 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Dạng 4: Tính bán kính khi biết diện tích

Dạng toán này giúp các em học sinh có tư duy linh hoạt khi áp dụng ngược công thức tính diện tích để tính bán kính.

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S = r x r x 3,14, ta có thể tính tích của bán kính với bán kính theo công thức: r x r = S : 3,14 , sau đó lập luận để tìm ra bán kính r.

Ví dụ: Tính bán kính hình tròn khi biết diện tích hình tròn bằng 12,56 cm2

Bán kính hình tròn là:

r = 12,56 : 3,14 : 2 = 2 (cm)

Dạng 5: Toán có lời văn

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, dạng định dạng toán và yêu cầu của đề bài rồi giải bài toán đó.

Tham khảo thêm: Sách toán song ngữ lớp 5

Trên đây là một số kiến thức cơ bản trong toán lớp 5 diện tích hình tròn, tính bán kính và các dạng bài tập cùng những ví dụ và lời giải cụ thể, rất mong sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về kiến thức hình tròn, công thức tính và nâng cao kỹ năng giải dạng bài tập toán lớp 5 diện tích hình tròn. Để có thể học tốt môn toán lớp 5, ngoài kiến thức được học trên lớp, các em nên dành thời gian làm các bài tập tại nhà để nâng cao kỹ năng thuần thục giải bài tập toán mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.