Tìm hiểu những kiến thức về rút gọn phân số lớp 4

18/06/2222 Đỗ Viết Tuân

Rút gọn phân số lớp 4 là kiến thức rất quan trọng, kiến thức giúp trẻ em tuy duy rất tốt. Vậy hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu kiến thức này qua bài nội dung dưới đây nhé!

Rút gọn phân số lớp 4 là một trong những dạng toán quan trọng nhất trong quá trình bé học môn Toán. Bé sẽ cần nắm chắc các khái niệm liên quan đến phân số, cũng như phải biết cách rút gọn phân số như thế nào? Hãy cùng Sigma Books tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Thế nào là một phân số? Rút gọn phân số là gì?

Mọi phân số đều có hai phần: tử số và mẫu số. Tử số là một số tự nhiên được viết trên dấu gạch ngang. Mẫu số là một số tự nhiên khác 0 được viết dưới dấu gạch ngang.

Ví dụ các phân số: 14, 23, 45, 78, 37

Khái niệm rút gọn phân số là gì? Rút gọn phân số là mỗi khi chúng ta chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho một ước chung khác 1, chúng ta nhận được một phân số đơn giản hơn mà vẫn bằng phân số đã cho. 

Ví dụ: 1545 = 15:345:3 = 515 = 5:515:5 = 13 

=> 1545 = 13

Xem thêm: Số thập phân là gì?

Cách tìm phân số bằng nhau

Sau khi biết khái niệm phân số là gì và rút gọn phân số lớp 4 là gì, bé nên nắm được khái niệm phân số bằng nhau và cách tìm phân số bằng nhau.

Quy tắc cơ bản để tìm phân số bằng nhau là:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0, bạn sẽ được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số đều chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Ví dụ: 23 = 2x23x2 = 46

         1244 = 12:444:4 = 311

Vậy muốn rút gọn phân số ta làm thế nào?

Để rút gọn một phân số, ta chia cả tử số và mẫu số của phân số cho cùng một số tự nhiên lớn hơn 1, đồng thời tử số và mẫu số của phân số đó cùng chia hết cho phân số đó để được một phân số mới có tử số. Mẫu số nhỏ hơn tử số và mẫu số bằng phân số ban đầu. Đây là cách rút gọn phân số lớp 4 cơ bản và đơn giản nhất cho các bé.

Lưu ý:

- Đối với phân số tối giản thì không thể rút gọn được.

- Khi rút gọn phân số, cố gắng rút gọn phân số về phân số tối giản nhất có thể.

- Tìm một số tự nhiên (lớn hơn 1) mà tử số và mẫu số của phân số đã cho đều chia hết cho số đó, dựa vào dấu hiệu chia hết hoặc phép thử chọn.

Lấy ví dụ với phân số 2072:

Ta thấy tử số 20 và mẫu số 72 đều chia hết cho 2, nên ta có: 2072 = 20:272:2 = 1036.

Tiếp theo, ta thấy tử số 10 và mẫu số 36 đều chia hết cho 2, nên ta có: 1036 = 10:236:2 = 518.

Đến đây ta thấy cả 5 và 18 đều không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 nữa. Nên 518 là phân số tối giản.

=> 2072 = 518

Đọc thêm: Toán tiếng anh lớp 4

Một số bài tập về rút gọn phân số lớp 4

Dưới đây là một số dạng bài tập cơ bản về rút gọn phân số lớp 4:

Bài 1: Rút gọn các phân số sau:

1. 68; 410; 1535; 1133

2. 1024; 1236; 924; 5100

Giải:

1.

68 = 6:28:2 = 34

410 = 4:210:2 = 25

1535 = 15:535:5 = 37

1133 = 11:1133:11 = 13

2.

1024 = 10:224:2 = 512

1236 = 12:1236:12 = 13

924 = 9:324:3 = 38

5100 = 5:5100:5 = 120

Bài 2: Rút gọn các phân số sau:

Trong các phân số sau: 25; 59; 816; 2078; 5253:

1. Phân số nào là phân số tối giản? Vì sao?

2. Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó.

Giải:

Những phân số tối giản là: 25; 59; 5253.

Đây là phân số tối giản, vì những phân số trên có cả tử số và mẫu số đều không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1.

Những phân số rút gọn được là: 816; 2078.

816 = 8:816:8 = 12

2078 = 20:278:2 = 1039

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

5472 36 = 9 = 4

Giải:

5472 2736 = 912 = 34

Tham khảo thêm: 5 bước làm chinh phục bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Kết luận:

Hy vọng qua những kiến thức về rút gọn phân số lớp 4 được chia sẻ ở trên, các bé đã hiểu hơn và nắm vững được nội dung quan trọng. Hãy đọc hiểu lý thuyết và áp dụng nó vào trong quá trình giải các bài tập liên quan.